XUẤT XỨ » Việt Nam
250V-16A Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo
Mã mua hàng : CHL-016-044
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :306,000 VNĐ
16A Ổ cắm hai chấu dẹp rời ART2
Mã mua hàng : CHL-016-040
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :20,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :67,000 VNĐ
16A Mặt có 2 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-077
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :24,000 VNĐ
16A Mặt có 3 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :31,000 VNĐ
16A Mặt có 4 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-079
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :42,000 VNĐ
16A Mặt có 5 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-080
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :50,000 VNĐ
16A Mặt có 6 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-081
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :57,000 VNĐ
16A Ổ cắm đôi 2 chấu BP2002R
Mã mua hàng : CHL-016-126
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :42,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu BP2001E
Mã mua hàng : CHL-016-127
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :34,000 VNĐ
16A Ổ cắm đôi 3 chấu BP2002E
Mã mua hàng : CHL-016-128
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :53,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-129
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :40,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-130
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :47,000 VNĐ
16A Ổ cắm đôi 2 chấu và 1 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-131
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :53,000 VNĐ
16A Ổ cắm đôi 2 chấu và 2 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-132
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :58,000 VNĐ
16A-250V Bộ chìa khóa ngắt điện có đèn báo
Mã mua hàng : CHL-016-134
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :230,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :152 - Tổng truy cập : 180,307,393
Facebook
Liên hệ