XUẤT XỨ » Việt Nam
16A Ổ cắm hai chấu dẹp rời ART2
Mã mua hàng : CHL-016-040
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :20,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :64,000 VNĐ
16A Mặt có 2 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-077
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :24,000 VNĐ
16A Mặt có 3 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-078
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :30,000 VNĐ
16A Mặt có 4 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-079
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :40,000 VNĐ
16A Mặt có 5 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-080
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :48,000 VNĐ
16A Mặt có 6 công tắc một chiều
Mã mua hàng : CHL-016-081
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :54,000 VNĐ
16A Mặt có 1 công tắc 1 chiều & đèn báo neon
Mã mua hàng : CHL-016-082
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :30,000 VNĐ
16A-250V Bóng cầu chì B.FS
Mã mua hàng : CHL-016-083
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :7,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động 2 cực B2P16
Mã mua hàng : CHL-016-085
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :68,000 VNĐ
16A Cầu dao tự động có đèn báo loại 1 cực C1P16
Mã mua hàng : CHL-016-090
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :84,000 VNĐ
16A Ổ cắm đôi 2 chấu BP2002R
Mã mua hàng : CHL-016-126
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :40,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu BP2001E
Mã mua hàng : CHL-016-127
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :33,000 VNĐ
16A Ổ cắm đôi 3 chấu BP2002E
Mã mua hàng : CHL-016-128
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :51,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu và 1 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-129
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :39,000 VNĐ
16A Ổ cắm đơn 3 chấu và 2 công tắc 1 chiều
Mã mua hàng : CHL-016-130
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Chengli
Giá :46,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :178 - Tổng truy cập : 184,748,395
Facebook
Liên hệ