XUẤT XỨ » Việt Nam
500mm Quạt hút vỏ vuông 370W CAF-22-5031
Mã mua hàng : CPV-022-032
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,495,000 VNĐ
500mm Quạt hút vỏ vuông 180W CAF-22-5031A
Mã mua hàng : CPV-022-033
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,560,000 VNĐ
600mm Quạt hút vỏ vuông 1100W CAF-22-6031/55
Mã mua hàng : CPV-022-034
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :4,910,000 VNĐ
600mm Quạt hút vỏ vuông 4000W CAF-22-6031/75
Mã mua hàng : CPV-022-035
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,695,000 VNĐ
700mm Quạt hút vỏ vuông 1450W CAF-22-7031
Mã mua hàng : CPV-013-036
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :4,325,000 VNĐ
700mm Quạt hút vỏ vuông 370W CAF-22-7031B
Mã mua hàng : CPV-022-003
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :3,695,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1031A
Mã mua hàng : CPV-060-028
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :5,575,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-1031B
Mã mua hàng : CPV-060-029
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :5,710,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-1032
Mã mua hàng : CPV-060-021
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :10,690,000 VNĐ
1200mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1231
Mã mua hàng : CPV-060-030
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :8,435,000 VNĐ
1200mm Quạt hướng trục vỏ vuông 1100W CAF-60-1232
Mã mua hàng : CPV-060-022
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :11,650,000 VNĐ
1400mm Quạt hướng trục vỏ vuông 1500W CAF-60-1432
Mã mua hàng : CPV-060-023
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :13,590,000 VNĐ
1600mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1632
Mã mua hàng : CPV-060-024
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :20,535,000 VNĐ
2000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 4000W CAF-60-2032
Mã mua hàng : CPV-060-025
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :26,820,000 VNĐ
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-8031A
Mã mua hàng : CPV-060-026
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :4,550,000 VNĐ
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 370W CAF-60-8031B
Mã mua hàng : CPV-060-027
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :4,690,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :162 - Tổng truy cập : 196,671,351
Facebook
Liên hệ