XUẤT XỨ » Việt Nam
Tủ Rack  19” 27U kính Mica sâu 800
Mã mua hàng : MIS-027-920
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :5,850,000 VNĐ
Tủ Rack  19” 27U kính Mica sâu 600
Mã mua hàng : MIS-027-921
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :5,550,000 VNĐ
Tủ Rack  19” 20U kính Mica  sâu 800
Mã mua hàng : MIS-020-922
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :3,950,000 VNĐ
Tủ Rack  19” 20U kính Mica sâu 600
Mã mua hàng : MIS-020-923
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :3,750,000 VNĐ
Tủ Rack  19” 15U kính Mica sâu 800
Mã mua hàng : MIS-015-924
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :2,950,000 VNĐ
Tủ Rack  19” 15U kính Mica sâu 600
Mã mua hàng : MIS-015-925
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :2,800,000 VNĐ
Open Rack 42U
Mã mua hàng : MIS-042-926
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :2,000,000 VNĐ
Open Rack 27U
Mã mua hàng : MIS-027-927
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :1,650,000 VNĐ
Rack 9U treo tường 1 cửa 1 quạt thông gió
Mã mua hàng : MIS-009-929
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :1,700,000 VNĐ
Khay cố định 800
Mã mua hàng : MIS-800-931
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :300,000 VNĐ
Khay  cố định 600
Mã mua hàng : MIS-600-932
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :225,000 VNĐ
Khay trượt  800
Mã mua hàng : MIS-800-933
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :360,000 VNĐ
Khay trượt 600
Mã mua hàng : MIS-600-934
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :300,000 VNĐ
Thanh quản lý cáp 1U
Mã mua hàng : MIS-001-935
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :70,000 VNĐ
ODF 24 FO Gắn Rack 19"
Mã mua hàng : MIS-024-937
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :1,320,000 VNĐ
ODF 48 FO Gắn Rack 19"
Mã mua hàng : MIS-048-938
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: DCRack
Giá :2,275,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :130 - Tổng truy cập : 180,357,258
Facebook
Liên hệ