XUẤT XỨ » Việt Nam
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 370W CAF-60-8031B
Mã mua hàng : CPV-060-027
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :4,409,000 VNĐ
Quạt mái vỏ vuông CAF-31
Mã mua hàng : CPV-031-001
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Quạt hướng trục vỏ vuông CAF-60-1431
Mã mua hàng : CPV-060-031
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :10,026,000 VNĐ
500mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-5031
Mã mua hàng : CPV-011-015
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,229,000 VNĐ
700mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-7031B
Mã mua hàng : CPV-011-019
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :3,667,000 VNĐ
800mm Quạt thổi cánh sắt 1100W CAF-11-8031
Mã mua hàng : CPV-011-020
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :3,822,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 550W CAF-11-6031/55
Mã mua hàng : CPV-011-016
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,515,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 750W CAF-11-6031/75
Mã mua hàng : CPV-011-017
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,651,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-11-7031
Mã mua hàng : CPV-011-018
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :3,005,000 VNĐ
400mm Quạt thổi treo tường 125W CAF-13-4031
Mã mua hàng : CPV-013-008
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :1,797,000 VNĐ
500mm Quạt thổi treo tường 370W CAF-13-5031
Mã mua hàng : CPV-013-009
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,060,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 550W CAF-13-6031/55
Mã mua hàng : CPV-013-010
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,308,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 750W CAF-13-6031/75
Mã mua hàng : CPV-013-011
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,417,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-13-7031
Mã mua hàng : CPV-013-012
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :2,906,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 370W CAF-13-7031B
Mã mua hàng : CPV-013-013
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :4,066,000 VNĐ
800mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-13-8031
Mã mua hàng : CPV-013-014
Xuất xứ: Việt Nam
Nhà sản xuất: Châu Phú
Giá :3,427,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :121 - Tổng truy cập : 183,752,182
Facebook
Liên hệ