XUẤT XỨ » Trung Quốc
Bộ mũi phay 12 chi tiết cốt 6mm Makita A-87921
Mã mua hàng : MKT-879-837
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,008,000 VNĐ
14x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-186
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
15x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-187
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-188
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-189
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-190
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-191
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-192
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
21x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-193
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
22x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-194
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-195
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-196
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-197
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-198
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :389,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-199
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :440,000 VNĐ
32x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-200
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :518,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :72 - Tổng truy cập : 178,103,059
Facebook
Liên hệ