XUẤT XỨ » Trung Quốc
25x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34039
Mã mua hàng : MKT-340-883
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :211,000 VNĐ
25x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34045
Mã mua hàng : MKT-340-884
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :281,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34051
Mã mua hàng : MKT-340-885
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :247,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34693
Mã mua hàng : MKT-346-886
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :378,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34073
Mã mua hàng : MKT-340-887
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :290,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34089
Mã mua hàng : MKT-340-888
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :466,000 VNĐ
32x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34095
Mã mua hàng : MKT-340-889
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :404,000 VNĐ
32x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34104
Mã mua hàng : MKT-341-890
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :517,000 VNĐ
35x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34110
Mã mua hàng : MKT-341-891
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :489,000 VNĐ
35x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34126
Mã mua hàng : MKT-341-892
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :569,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34132
Mã mua hàng : MKT-341-893
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :600,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34148
Mã mua hàng : MKT-341-894
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :723,000 VNĐ
40x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34154
Mã mua hàng : MKT-341-895
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :670,000 VNĐ
40x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34160
Mã mua hàng : MKT-341-896
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :863,000 VNĐ
16x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20127
Mã mua hàng : MKT-201-897
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :94,000 VNĐ
16x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20133
Mã mua hàng : MKT-201-898
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :127,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :122 - Tổng truy cập : 184,787,097
Facebook
Liên hệ