XUẤT XỨ » Trung Quốc
20x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-138
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :593,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-139
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :608,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-140
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :612,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-141
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :683,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-142
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :702,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :721,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :741,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-145
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :840,000 VNĐ
28x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-146
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :840,000 VNĐ
29x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-147
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :951,000 VNĐ
30x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-148
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :951,000 VNĐ
32x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-149
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,036,000 VNĐ
34x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-150
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
35x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-151
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,102,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-351
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :641,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-352
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :641,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :147 - Tổng truy cập : 180,399,190
Facebook
Liên hệ