XUẤT XỨ » Trung Quốc
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- FC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-944
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :65,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-945
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :85,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- FC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-946
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :102,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-005-947
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :53,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-948
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :62,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-949
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :80,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-950
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :102,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-050-951
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :65,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-952
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :75,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-953
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :92,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-954
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :110,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-005-955
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :55,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-956
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :63,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-957
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :82,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-958
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :100,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-005-959
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :61,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :192 - Tổng truy cập : 188,342,056
Facebook
Liên hệ