XUẤT XỨ » Trung Quốc
2.0 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 2500E
Mã mua hàng : KIP-250-010
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :14,450,000 VNĐ
2.0 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 2500X
Mã mua hàng : KIP-250-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :11,210,000 VNĐ
2.2 KVA Máy phát điện động cơ xăng KGE 2500X
Mã mua hàng : KIP-250-006
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :7,385,000 VNĐ
2.6 KVA Máy phát điện xăng xách tay IG 2600H
Mã mua hàng : KIP-260-005
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :15,820,000 VNĐ
3.2 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 3500X
Mã mua hàng : KIP-350-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :15,900,000 VNĐ
3.3 KVA Máy phát điện động cơ xăng KGE 4000X
Mã mua hàng : KIP-400-020
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :13,000,000 VNĐ
31 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 35SS3
Mã mua hàng : KIP-350-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :186,700,000 VNĐ
40 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 45SS3
Mã mua hàng : KIP-450-026
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :217,900,000 VNĐ
5.0 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 6500E
Mã mua hàng : KIP-650-027
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :18,500,000 VNĐ
5.0 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 6500T
Mã mua hàng : KIP-650-028
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :22,400,000 VNĐ
5.5 KVA Máy phát điện động cơ xăng KGE 6500X
Mã mua hàng : KIP-650-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :16,100,000 VNĐ
54 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 60SS3
Mã mua hàng : KIP-600-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :252,000,000 VNĐ
66 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 75SS3
Mã mua hàng : KIP-750-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :319,100,000 VNĐ
85 KVA Máy phát điện động cơ dầu KDE 100SS3
Mã mua hàng : KIP-100-032
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Giá :330,100,000 VNĐ
9.5 KVA Máy phát điện động cơ xăng KGE 12E
Mã mua hàng : KIP-120-033
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Máy phát điện động cơ dầu 3,2 KVA KDE 3500 E
Mã mua hàng : KIP-350-036
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kipor
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :202 - Tổng truy cập : 188,551,040
Facebook
Liên hệ