XUẤT XỨ » Trung Quốc
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã mua hàng : BOS-260-384
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :453,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã mua hàng : BOS-260-385
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :482,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã mua hàng : BOS-260-386
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :582,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã mua hàng : BOS-260-387
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :712,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã mua hàng : BOS-260-388
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :834,000 VNĐ
16mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585595
Mã mua hàng : BOS-260-389
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :926,000 VNĐ
14mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580396
Mã mua hàng : BOS-260-390
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :40,000 VNĐ
16mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580397
Mã mua hàng : BOS-260-391
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :42,000 VNĐ
17mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580398
Mã mua hàng : BOS-260-392
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :43,000 VNĐ
19mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580399
Mã mua hàng : BOS-260-393
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :47,000 VNĐ
21mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580401
Mã mua hàng : BOS-260-395
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :50,000 VNĐ
22mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580402
Mã mua hàng : BOS-260-396
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :52,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580403
Mã mua hàng : BOS-260-397
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :53,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 350W Bosch GBM 350
Mã mua hàng : BOS-350-452
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :746,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan động lực 100 chi tiết 550W Bosch GSB 550
Mã mua hàng : BOS-550-453
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :1,237,000 VNĐ
27mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580405
Mã mua hàng : BOS-260-399
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :59,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :152 - Tổng truy cập : 184,762,820
Facebook
Liên hệ