XUẤT XỨ » Trung Quốc
3.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595056
Mã mua hàng : BOS-260-352
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
3.3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595057
Mã mua hàng : BOS-260-353
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
3.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595058
Mã mua hàng : BOS-260-354
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
3.6mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595332
Mã mua hàng : BOS-260-355
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595059
Mã mua hàng : BOS-260-356
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595060
Mã mua hàng : BOS-260-357
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595333
Mã mua hàng : BOS-260-358
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595061
Mã mua hàng : BOS-260-359
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
Mã mua hàng : BOS-260-360
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :137,000 VNĐ
5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595062
Mã mua hàng : BOS-260-361
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :137,000 VNĐ
5.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595063
Mã mua hàng : BOS-260-362
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :161,000 VNĐ
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã mua hàng : BOS-260-363
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :161,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã mua hàng : BOS-260-364
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :184,000 VNĐ
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã mua hàng : BOS-260-365
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :184,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã mua hàng : BOS-260-366
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :207,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã mua hàng : BOS-260-367
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :207,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :148 - Tổng truy cập : 184,790,334
Facebook
Liên hệ