XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684606
Mã mua hàng : BOS-606-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :37,000 VNĐ
Máy cắt cỏ cầm tay Black and Decker GL350
Mã mua hàng : BLK-350-066
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Black & Decker
Giá :1,306,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684605
Mã mua hàng : BOS-605-207
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :33,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684612
Mã mua hàng : BOS-612-208
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :39,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684618
Mã mua hàng : BOS-618-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :42,000 VNĐ
7x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684610
Mã mua hàng : BOS-610-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :41,000 VNĐ
7x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684611
Mã mua hàng : BOS-611-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :42,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684614
Mã mua hàng : BOS-614-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :51,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684616
Mã mua hàng : BOS-616-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :59,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684617
Mã mua hàng : BOS-617-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :62,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684626
Mã mua hàng : BOS-626-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :57,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684629
Mã mua hàng : BOS-629-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :114,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684634
Mã mua hàng : BOS-634-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :87,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684636
Mã mua hàng : BOS-636-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :117,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684641
Mã mua hàng : BOS-641-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :149,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684644
Mã mua hàng : BOS-644-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :226,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 183,839,076
Facebook
Liên hệ