XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x460mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684644
Mã mua hàng : BOS-644-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :226,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684647
Mã mua hàng : BOS-647-223
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :201,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684650
Mã mua hàng : BOS-650-224
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :290,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684653
Mã mua hàng : BOS-653-225
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :226,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684655
Mã mua hàng : BOS-655-226
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :290,000 VNĐ
22x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684657
Mã mua hàng : BOS-657-227
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :271,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684659
Mã mua hàng : BOS-659-228
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :374,000 VNĐ
24x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684661
Mã mua hàng : BOS-661-229
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :361,000 VNĐ
26x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684666
Mã mua hàng : BOS-666-230
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :387,000 VNĐ
14.4V Máy hút bụi dùng pin Makita BCL140Z
Mã mua hàng : MKT-140-367
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :653,000 VNĐ
18V Máy hút bụi dùng pin Makita BCL180Z
Mã mua hàng : MKT-180-368
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :689,000 VNĐ
36V Máy khoan búa dùng pin Makita BHR261DP1
Mã mua hàng : MKT-261-369
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,831,000 VNĐ
14.4V Máy vặn vít dùng pin Makita BTD141RFE
Mã mua hàng : MKT-141-370
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :6,354,000 VNĐ
85mm Máy cưa đĩa chạy pin Makita HS300DZ
Mã mua hàng : MKT-300-371
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,712,000 VNĐ
Máy tỉa hàng rào chạy pin Makita UH200DWE
Mã mua hàng : MKT-200-372
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,627,000 VNĐ
14.4V Máy khoan vặn vít Li-ion Maktec MT070E
Mã mua hàng : MKT-070-373
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Maktec
Giá :2,847,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :135 - Tổng truy cập : 181,673,317
Facebook
Liên hệ