XUẤT XỨ » Trung Quốc
180 x 2 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602194
Mã mua hàng : BOS-194-175
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :192,000 VNĐ
230 x 2.3 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602195
Mã mua hàng : BOS-195-176
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :310,000 VNĐ
125 x 1.6 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602197
Mã mua hàng : BOS-197-177
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :116,000 VNĐ
180 x 2 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602199
Mã mua hàng : BOS-199-178
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :192,000 VNĐ
230 x 2.3 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602200
Mã mua hàng : BOS-200-179
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :310,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đa năng Professional Bosch 2608602468
Mã mua hàng : BOS-468-180
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :77,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt bê tông Professional Bosch 2608602474
Mã mua hàng : BOS-474-181
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :77,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đá Granite Professional Bosch 2608602476
Mã mua hàng : BOS-476-182
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :77,000 VNĐ
3-10mm Bộ mũi khoan gỗ 7 cây Bosch 2607017034
Mã mua hàng : BOS-034-184
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :74,000 VNĐ
10-20mm Bộ mũi khoan gỗ Auger 6 cây Bosch 2607019322
Mã mua hàng : BOS-322-185
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :450,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tường 3 cây Bosch 2608590127
Mã mua hàng : BOS-127-186
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :28,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tường 5 cây Bosch 2608590090
Mã mua hàng : BOS-090-187
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :61,000 VNĐ
Bộ mũi khoan bê tông 5 cây Bosch 2608680726
Mã mua hàng : BOS-726-188
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :116,000 VNĐ
Bộ mũi vặn vít 10 cây Bosch 2608521042
Mã mua hàng : BOS-042-189
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :113,000 VNĐ
Bộ mũi vặn vít 10 cây Bosch 2608521043
Mã mua hàng : BOS-043-190
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :148,000 VNĐ
Pin 7.2V/1.5Ah Bosch 2607335766
Mã mua hàng : BOS-766-191
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :511,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :144 - Tổng truy cập : 182,914,531
Facebook
Liên hệ