XUẤT XỨ » Trung Quốc
8.0mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110801
Mã mua hàng : TAL-110-007
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :38,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan sắt M2 Total TAC110851
Mã mua hàng : TAL-110-009
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :40,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311001
Mã mua hàng : TOT-311-926
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :17,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311002
Mã mua hàng : TOT-311-929
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :18,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311003
Mã mua hàng : TOT-311-931
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :22,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311004
Mã mua hàng : TOT-311-932
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :27,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311005
Mã mua hàng : TOT-311-933
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :30,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311202
Mã mua hàng : TOT-311-944
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311201
Mã mua hàng : TOT-311-946
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :24,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311203
Mã mua hàng : TOT-311-947
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :29,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311204
Mã mua hàng : TOT-311-948
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :31,000 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311402
Mã mua hàng : TOT-311-954
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :28,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311401
Mã mua hàng : TOT-311-956
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :23,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311403
Mã mua hàng : TOT-311-957
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :32,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311404
Mã mua hàng : TOT-311-958
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :37,000 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông gài Total TAC311601
Mã mua hàng : TOT-311-962
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :29,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :166 - Tổng truy cập : 196,333,755
Facebook
Liên hệ