XUẤT XỨ » Trung Quốc
4.3x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-01096
Mã mua hàng : MKT-010-915
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :16,000 VNĐ
5.8x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03268
Mã mua hàng : MKT-032-916
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00072
Mã mua hàng : MKT-000-917
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :21,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25666
Mã mua hàng : MKT-256-918
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :26,000 VNĐ
6.4x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-01105
Mã mua hàng : MKT-011-919
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
9x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08040
Mã mua hàng : MKT-080-920
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :19,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08056
Mã mua hàng : MKT-080-921
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :20,000 VNĐ
9.5x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03274
Mã mua hàng : MKT-032-922
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :22,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00206
Mã mua hàng : MKT-002-923
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :31,000 VNĐ
10x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17538
Mã mua hàng : MKT-175-924
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :64,000 VNĐ
12x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16271
Mã mua hàng : MKT-162-925
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :65,000 VNĐ
2.5x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-14102
Mã mua hàng : MKT-141-926
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-21331
Mã mua hàng : MKT-213-927
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :37,000 VNĐ
14x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16134
Mã mua hàng : MKT-161-928
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :46,000 VNĐ
14x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17544
Mã mua hàng : MKT-175-929
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :70,000 VNĐ
14.3x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03997
Mã mua hàng : MKT-039-930
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :181 - Tổng truy cập : 184,674,651
Facebook
Liên hệ