XUẤT XỨ » Trung Quốc
16mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161601
Mã mua hàng : TOT-161-764
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :19,000 VNĐ
18mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161801
Mã mua hàng : TOT-161-769
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,000 VNĐ
20mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162001
Mã mua hàng : TOT-162-776
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,000 VNĐ
25mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162501
Mã mua hàng : TOT-162-783
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :26,000 VNĐ
25mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180251
Mã mua hàng : TOT-180-784
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :54,000 VNĐ
28mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162801
Mã mua hàng : TOT-162-787
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :28,000 VNĐ
30mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163001
Mã mua hàng : TOT-163-794
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :28,000 VNĐ
32mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163201
Mã mua hàng : TOT-163-797
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :34,000 VNĐ
32mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180321
Mã mua hàng : TOT-180-798
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :68,000 VNĐ
35mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180351
Mã mua hàng : TOT-180-800
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :74,000 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160601
Mã mua hàng : TOT-160-842
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :18,000 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160801
Mã mua hàng : TOT-160-862
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :18,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451001
Mã mua hàng : TOT-451-733
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :59,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451002W
Mã mua hàng : TOT-451-734
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :59,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451301
Mã mua hàng : TOT-451-748
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :66,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451302W
Mã mua hàng : TOT-451-749
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :60,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 196,727,725
Facebook
Liên hệ