XUẤT XỨ » Trung Quốc
28mm Máy khoan búa xoay 1050W TOTAL TH110286
Mã mua hàng : TOT-110-097
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,147,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa xoay 1500W TOTAL TH115326
Mã mua hàng : TOT-115-112
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,413,000 VNĐ
32mm Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
Mã mua hàng : TOT-321-111
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :10,748,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
Mã mua hàng : TOT-207-082
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :6,377,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
Mã mua hàng : TOT-133-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,771,000 VNĐ
1/2" Máy khoan đảo chiều dùng khí nén TOTAL TAT50121
Mã mua hàng : TOT-501-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
126kg Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-1
Mã mua hàng : TOT-712-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,983,000 VNĐ
127kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-2
Mã mua hàng : TOT-712-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :16,889,000 VNĐ
137kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.0HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-4
Mã mua hàng : TOT-712-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :23,746,000 VNĐ
2.0HP Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615001
Mã mua hàng : TOT-615-069
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,027,000 VNĐ
2.0HP Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615002
Mã mua hàng : TOT-615-070
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
38mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0381
Mã mua hàng : TOT-038-124
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
38mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0382
Mã mua hàng : TOT-382-125
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
45mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0451
Mã mua hàng : TOT-045-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
45mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0452
Mã mua hàng : TOT-045-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :160 - Tổng truy cập : 197,816,830
Facebook
Liên hệ