XUẤT XỨ » Trung Quốc
2m Thước cuộn Asaki AK-7055
Mã mua hàng : ASA-055-091
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :16,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-7056
Mã mua hàng : ASA-056-092
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :20,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-7060
Mã mua hàng : ASA-060-093
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :35,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-7061
Mã mua hàng : ASA-061-094
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :44,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Asaki AK-7062
Mã mua hàng : ASA-062-095
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :35,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-7066
Mã mua hàng : ASA-066-096
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :55,000 VNĐ
200mm Thước Ê Ke vuông Asaki AK-396
Mã mua hàng : ASA-396-097
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :57,000 VNĐ
300mm Thước ê ke vuông Asaki AK-398
Mã mua hàng : ASA-398-098
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :68,000 VNĐ
18" Cưa tay cán lớn Asaki AK-445
Mã mua hàng : ASA-445-099
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :109,000 VNĐ
20" Cưa tay cán lớn Asaki AK-446
Mã mua hàng : ASA-446-100
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :117,000 VNĐ
22" Cưa tay cán lớn Asaki AK-447
Mã mua hàng : ASA-447-101
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :118,000 VNĐ
18" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-449
Mã mua hàng : ASA-449-102
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :82,000 VNĐ
20" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-450
Mã mua hàng : ASA-450-103
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :85,000 VNĐ
12" Cưa sắt Asaki AK-454
Mã mua hàng : ASA-454-104
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :69,000 VNĐ
8-12" Cưa sắt Asaki AK-455
Mã mua hàng : ASA-455-105
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :68,000 VNĐ
1/2" Đục gỗ cán nhựa Asaki AK-456
Mã mua hàng : ASA-456-106
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :135 - Tổng truy cập : 182,835,908
Facebook
Liên hệ