XUẤT XỨ » Trung Quốc
2.0HP Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615002
Mã mua hàng : TOT-615-070
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
38mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0381
Mã mua hàng : TOT-038-124
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
38mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0382
Mã mua hàng : TOT-382-125
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
45mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0451
Mã mua hàng : TOT-045-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
45mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0452
Mã mua hàng : TOT-045-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
5.5HP Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-1
Mã mua hàng : TOT-630-147
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :8,646,000 VNĐ
5.5HP Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-12
Mã mua hàng : TOT-630-148
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
5.5HP Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-2
Mã mua hàng : TOT-630-149
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :4,224,000 VNĐ
5.5HP Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-22
Mã mua hàng : TOT-630-150
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
60kg Máy đầm bằng mặt phẳng 4.2HP TOTAL TP7060-3
Mã mua hàng : TOT-706-174
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
60kg Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7060-1
Mã mua hàng : TOT-706-175
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :13,090,000 VNĐ
60kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7060-2
Mã mua hàng : TOT-706-176
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :8,789,000 VNĐ
60mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0601
Mã mua hàng : TOT-060-177
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
60mm x 6m Dây dùi (Ống dẫn) dùng cho máy đầm rung TOTAL TPVP0602
Mã mua hàng : TOT-060-178
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
79kg Máy đầm cóc 4.0HP TOTAL TP880-3
Mã mua hàng : TOT-880-185
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
79kg Máy đầm cóc 5.5HP TOTAL TP880-1
Mã mua hàng : TOT-880-186
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Nhãn hiệu
Đang online :156 - Tổng truy cập : 180,300,676
Facebook
Liên hệ