XUẤT XỨ » Trung Quốc
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :932,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :971,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,023,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,100,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,126,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,165,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,204,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,243,000 VNĐ
120x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,424,000 VNĐ
127x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,489,000 VNĐ
132x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,618,000 VNĐ
140x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,748,000 VNĐ
150x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-223
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,942,000 VNĐ
159x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-224
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :2,071,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-225
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :2,200,000 VNĐ
180x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-226
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :2,330,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 177,063,997
Facebook
Liên hệ