XUẤT XỨ » Trung Quốc
255x60Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 60 răng Makita B-17289
Mã mua hàng : MAK-172-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :563,000 VNĐ
305x40Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 40 răng Makita B-17354
Mã mua hàng : MAK-173-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :705,000 VNĐ
305x60Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 60 răng Makita B-17376
Mã mua hàng : MAK-173-032
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :799,000 VNĐ
305x80Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 80 răng Makita B-17382
Mã mua hàng : MAK-173-033
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :893,000 VNĐ
355x40Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 40 răng Makita B-17435
Mã mua hàng : MAK-174-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :939,000 VNĐ
355x60Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 60 răng Makita B-17457
Mã mua hàng : MAK-174-035
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,033,000 VNĐ
355x80Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 80 răng Makita B-17463
Mã mua hàng : MAK-174-036
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,127,000 VNĐ
305x100Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 100 răng Makita A-82323
Mã mua hàng : MAK-823-037
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,965,000 VNĐ
305x120Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 120 răng Makita A-82339
Mã mua hàng : MAK-823-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,217,000 VNĐ
405x40Tx25.4 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 40 răng Makita B-17491
Mã mua hàng : MAK-174-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :997,000 VNĐ
255x100Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 100 răng Makita A-81614
Mã mua hàng : MAK-816-040
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,774,000 VNĐ
255x100Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 100 răng Makita B-17304
Mã mua hàng : MAK-173-041
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :857,000 VNĐ
255x120Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 120 răng Makita A-81620
Mã mua hàng : MAK-816-042
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,026,000 VNĐ
305x100Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 100 răng Makita A-82557
Mã mua hàng : MAK-825-043
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,160,000 VNĐ
305x120Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 120 răng Makita A-82563
Mã mua hàng : MAK-825-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,439,000 VNĐ
355x100Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 100 răng Makita A-81636
Mã mua hàng : MAK-816-045
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,533,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :68 - Tổng truy cập : 178,222,912
Facebook
Liên hệ