XUẤT XỨ » Trung Quốc
680g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9539
Mã mua hàng : ASK-953-722
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :80,000 VNĐ
908g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9540
Mã mua hàng : ASK-954-734
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :97,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây điện Asaki AK-9103
Mã mua hàng : ASK-910-726
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :78,000 VNĐ
20W Súng bắn keo mini Asaki AK-9027
Mã mua hàng : ASK-902-684
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :75,000 VNĐ
32mm Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R 600W Asaki AK-9300
Mã mua hàng : ASK-930-697
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :612,000 VNĐ
110mm Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R 1200W Asaki AK-9302
Mã mua hàng : ASK-930-670
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,504,000 VNĐ
200g Búa đầu bằng cán gỗ Asaki AK-9700
Mã mua hàng : ASK-970-682
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :42,000 VNĐ
300g Búa đầu bằng cán gỗ Asaki AK-9701
Mã mua hàng : ASK-970-693
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
400g Búa đầu bằng cán gỗ Asaki AK-9702
Mã mua hàng : ASK-970-703
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :63,000 VNĐ
500g Búa đầu bằng cán gỗ Asaki AK-9703
Mã mua hàng : ASK-970-710
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :69,000 VNĐ
600g Búa đầu bằng cán gỗ Asaki AK-9704
Mã mua hàng : ASK-970-718
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :77,000 VNĐ
18" Mỏ lết mạ chrome Asaki AK-7637
Mã mua hàng : ASK-763-678
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :453,000 VNĐ
24" Mỏ lết mạ chrome Asaki AK-7638
Mã mua hàng : ASK-763-687
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :771,000 VNĐ
30" Mỏ lết mạ chrome Asaki AK-7639
Mã mua hàng : ASK-763-692
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :4,737,000 VNĐ
6-22mm Bộ cờ lê vòng miệng xi bóng Asaki AK-6139
Mã mua hàng : ASK-613-720
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :408,000 VNĐ
8-32mm Bộ tuýp 1/2" 32 chi tiết xi bóng Asaki AK-9770
Mã mua hàng : ASK-977-729
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :905,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :178 - Tổng truy cập : 188,594,508
Facebook
Liên hệ