XUẤT XỨ » Trung Quốc
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-950
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :97,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-050-951
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :62,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-952
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :72,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-953
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :87,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex LC/UPC- LC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-954
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :104,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-005-955
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :52,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-956
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :60,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-957
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :79,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC- SC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-958
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :95,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-005-959
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :59,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-960
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :65,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-961
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :84,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex FC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 30 m
Mã mua hàng : MIS-030-962
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :101,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 5 m
Mã mua hàng : MIS-005-963
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :57,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 10 m
Mã mua hàng : MIS-010-964
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :64,000 VNĐ
Dây nhảy quang Singlemode, Simplex SC/UPC-LC/UPC, 3.0 mm, dài - 20 m
Mã mua hàng : MIS-020-965
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Kington
Giá :82,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :182 - Tổng truy cập : 183,856,801
Facebook
Liên hệ