XUẤT XỨ » Trung Quốc
24x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-051
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :283,000 VNĐ
24x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-245-052
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :377,000 VNĐ
25x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-253-053
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :259,000 VNĐ
25x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-255-054
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :348,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-283-055
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :383,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-285-056
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :489,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-303-057
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :459,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-305-058
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :689,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-383-059
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :777,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-385-060
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :971,000 VNĐ
BMB-19HSMM Bộ mũi khoan đa năng Benz 19 chi tiết
Mã mua hàng : BEN-019-061
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :230,000 VNĐ
BMB-25HSSM bộ mũi khoan đa năng Benz 25 chi tiết
Mã mua hàng : BEN-025-062
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :365,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-111
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :343,000 VNĐ
17x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-112
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :351,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-113
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :360,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-114
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :360,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :163 - Tổng truy cập : 186,967,375
Facebook
Liên hệ