XUẤT XỨ » Trung Quốc
24mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07777
Mã mua hàng : MKT-077-991
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :26,000 VNĐ
25mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07783
Mã mua hàng : MKT-077-992
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
26mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07799
Mã mua hàng : MKT-077-993
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :29,000 VNĐ
28mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07808
Mã mua hàng : MKT-078-994
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :32,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07814
Mã mua hàng : MKT-078-995
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :35,000 VNĐ
32mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07820
Mã mua hàng : MKT-078-996
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :37,000 VNĐ
34mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07836
Mã mua hàng : MKT-078-997
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :40,000 VNĐ
35mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07842
Mã mua hàng : MKT-078-998
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :40,000 VNĐ
36mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07858
Mã mua hàng : MKT-078-999
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :41,000 VNĐ
160mm Mũi nhọn đục bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08034
Mã mua hàng : MAK-080-002
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :22,000 VNĐ
140mm Mũi nhọn đục bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-19152
Mã mua hàng : MAK-191-001
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
400mm Mũi nhọn đục bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-19015
Mã mua hàng : MAK-190-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :55,000 VNĐ
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-33875
Mã mua hàng : MKT-338-867
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :127,000 VNĐ
12x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-33881
Mã mua hàng : MKT-338-868
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :184,000 VNĐ
14x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-33897
Mã mua hàng : MKT-338-869
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :143,000 VNĐ
14x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-33906
Mã mua hàng : MKT-339-870
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :196,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :158 - Tổng truy cập : 180,311,543
Facebook
Liên hệ