XUẤT XỨ » Trung Quốc
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-195
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-196
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-197
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :363,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-198
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :389,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-199
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :440,000 VNĐ
32x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-200
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :518,000 VNĐ
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-201
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :544,000 VNĐ
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-202
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :609,000 VNĐ
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-203
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :648,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-204
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :673,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-205
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :686,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-206
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :712,000 VNĐ
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-207
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :764,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-208
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :803,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :842,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :880,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :75 - Tổng truy cập : 177,070,038
Facebook
Liên hệ