XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" (180mm) Đá cắt kim loại Total TAC2211803
Mã mua hàng : TOT-221-847
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :18,000 VNĐ
9" (230mm) Đá cắt kim loại Total TAC2212303
Mã mua hàng : TOT-221-863
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :25,000 VNĐ
4" (100mm) Đá mài kim loại Total TAC2231001
Mã mua hàng : TOT-223-807
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :10,000 VNĐ
5" (125mm) Đá mài kim loại Total TAC2231251
Mã mua hàng : TOT-223-819
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :15,000 VNĐ
7" (180mm) Đá mài kim loại Total TAC2231801
Mã mua hàng : TOT-223-848
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :28,000 VNĐ
9" (230mm) Đá mài kim loại Total TAC2232301
Mã mua hàng : TOT-223-864
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :41,000 VNĐ
4" (100mm) Máy mài góc cầm tay 710W Total TG1071008
Mã mua hàng : TOT-107-808
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :468,000 VNĐ
5" (125mm) Máy mài góc cầm tay 1400W Total TG1141256
Mã mua hàng : TOT-114-820
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,071,000 VNĐ
6" (150mm) Máy mài góc cầm tay 1400W Total TG1141506
Mã mua hàng : TOT-114-826
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,112,000 VNĐ
13mm Máy khoan điện cầm tay 700W Total TD207131E
Mã mua hàng : TOT-207-750
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :738,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa cầm tay 1050W Total TG111165E
Mã mua hàng : TOT-111-763
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,268,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan điện cầm tay 450W Total TD4506E
Mã mua hàng : TOT-450-833
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :400,000 VNĐ
38mm Máy khoan đục bê tông 1200W Total TH112386
Mã mua hàng : TOT-112-802
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,992,000 VNĐ
38mm Máy khoan đục bê tông 1600W Total TH116386
Mã mua hàng : TOT-116-803
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,286,000 VNĐ
65mm Máy khoan đục bê tông 1700W Total TH117501
Mã mua hàng : TOT-117-839
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :6,639,000 VNĐ
1100W Máy khoan trộn sơn Total TD61101E
Mã mua hàng : TOT-611-736
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,195,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :122 - Tổng truy cập : 184,830,456
Facebook
Liên hệ