XUẤT XỨ » Trung Quốc
36mm Máy khoan đục bê tông 1800W TOTAL TH118366
Mã mua hàng : TOT-118-711
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,689,000 VNĐ
1300W Máy đục bê tông 17mm Total TH213006
Mã mua hàng : TOT-213-917
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,050,000 VNĐ
1 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1611
Mã mua hàng : TOT-161-712
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :969,000 VNĐ
2 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1621
Mã mua hàng : TOT-162-774
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,374,000 VNĐ
3 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1631
Mã mua hàng : TOT-163-788
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,005,000 VNĐ
5 tấn Bá lăng (pa lăng) xích Total THT1651
Mã mua hàng : TOT-165-815
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,725,000 VNĐ
6" (160mm) Kìm cắt cách điện Total THTIP261
Mã mua hàng : TOT-261-829
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :98,000 VNĐ
7" (180mm) Kìm (kiềm) răng cách điện Total THTIP171
Mã mua hàng : TOT-171-850
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :109,000 VNĐ
8" (200mm) Kìm răng cách điện Total THTIP181
Mã mua hàng : TOT-181-855
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :120,000 VNĐ
8" (200mm) Kìm mỏ dài cách điện Total THTIP381
Mã mua hàng : TOT-381-854
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :108,000 VNĐ
Bộ mũi khoan gỗ đầu dẹp 13 chi tiết Total TACSD70131
Mã mua hàng : TOT-701-876
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :327,000 VNĐ
Bộ mũi khoan kim loại đuôi lục giác 4 chi tiết Total TACSD4041
Mã mua hàng : TOT-404-877
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :59,000 VNĐ
10mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161001
Mã mua hàng : TOT-161-735
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,000 VNĐ
12mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161201
Mã mua hàng : TOT-161-744
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,000 VNĐ
14mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161401
Mã mua hàng : TOT-161-753
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :21,000 VNĐ
16mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC161601
Mã mua hàng : TOT-161-764
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :21,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :161 - Tổng truy cập : 194,018,640
Facebook
Liên hệ