XUẤT XỨ » Trung Quốc
22x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-222-037
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :109,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-224-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :197,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-242-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :136,000 VNĐ
24x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-244-040
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :255,000 VNĐ
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-123-041
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :130,000 VNĐ
14x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-143-042
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :142,000 VNĐ
16x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-163-043
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :153,000 VNĐ
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-164-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :218,000 VNĐ
18x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-183-045
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :165,000 VNĐ
18x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-185-046
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :242,000 VNĐ
20x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-203-047
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :198,000 VNĐ
20x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-205-048
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :236,000 VNĐ
22x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-049
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :236,000 VNĐ
22x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-225-050
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :306,000 VNĐ
24x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-051
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :283,000 VNĐ
24x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-245-052
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :377,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 186,227,915
Facebook
Liên hệ