XUẤT XỨ » Trung Quốc
17.5x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03305
Mã mua hàng : MKT-033-941
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :50,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16243
Mã mua hàng : MKT-162-942
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :93,000 VNĐ
19x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16293
Mã mua hàng : MKT-162-943
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :112,000 VNĐ
22x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15241
Mã mua hàng : MKT-152-944
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :119,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25644
Mã mua hàng : MKT-256-945
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :105,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08517
Mã mua hàng : MKT-085-946
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :121,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15257
Mã mua hàng : MKT-152-947
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :144,000 VNĐ
30x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17572
Mã mua hàng : MKT-175-948
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :245,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-51A) B-80232
Mã mua hàng : MKT-802-949
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-55A) B-80248
Mã mua hàng : MKT-802-950
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :34,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-64A) B-80254
Mã mua hàng : MKT-802-951
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-65A) B-80260
Mã mua hàng : MKT-802-952
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :35,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-70A) B-80276
Mã mua hàng : MKT-802-953
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :31,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-85A) B-80282
Mã mua hàng : MKT-802-954
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :38,000 VNĐ
Bộ Chổi than Makita (CB-100A) B-80298
Mã mua hàng : MKT-802-955
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-105A) B-80307
Mã mua hàng : MKT-803-956
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :82,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :111 - Tổng truy cập : 180,196,435
Facebook
Liên hệ