XUẤT XỨ » Trung Quốc
35x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20292
Mã mua hàng : MKT-202-913
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :393,000 VNĐ
3.5x90mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16950
Mã mua hàng : MKT-169-914
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
4.3x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-01096
Mã mua hàng : MKT-010-915
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :16,000 VNĐ
5.8x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03268
Mã mua hàng : MKT-032-916
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00072
Mã mua hàng : MKT-000-917
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :22,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25666
Mã mua hàng : MKT-256-918
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :26,000 VNĐ
6.4x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-01105
Mã mua hàng : MKT-011-919
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
9x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08040
Mã mua hàng : MKT-080-920
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :19,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08056
Mã mua hàng : MKT-080-921
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :20,000 VNĐ
9.5x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03274
Mã mua hàng : MKT-032-922
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :23,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00206
Mã mua hàng : MKT-002-923
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :32,000 VNĐ
10x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17538
Mã mua hàng : MKT-175-924
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :67,000 VNĐ
12x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16271
Mã mua hàng : MKT-162-925
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :69,000 VNĐ
2.5x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-14102
Mã mua hàng : MKT-141-926
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-21331
Mã mua hàng : MKT-213-927
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :38,000 VNĐ
14x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16134
Mã mua hàng : MKT-161-928
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :47,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :176 - Tổng truy cập : 180,261,956
Facebook
Liên hệ