XUẤT XỨ » Trung Quốc
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34089
Mã mua hàng : MKT-340-888
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :494,000 VNĐ
32x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34095
Mã mua hàng : MKT-340-889
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :429,000 VNĐ
32x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34104
Mã mua hàng : MKT-341-890
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :549,000 VNĐ
35x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34110
Mã mua hàng : MKT-341-891
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :519,000 VNĐ
35x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34126
Mã mua hàng : MKT-341-892
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :605,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34132
Mã mua hàng : MKT-341-893
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :637,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34148
Mã mua hàng : MKT-341-894
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :768,000 VNĐ
40x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34154
Mã mua hàng : MKT-341-895
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :712,000 VNĐ
40x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34160
Mã mua hàng : MKT-341-896
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :917,000 VNĐ
16x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20127
Mã mua hàng : MKT-201-897
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :99,000 VNĐ
16x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20133
Mã mua hàng : MKT-201-898
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :134,000 VNĐ
18x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20149
Mã mua hàng : MKT-201-899
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :109,000 VNĐ
18x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20155
Mã mua hàng : MKT-201-900
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :150,000 VNĐ
19x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20161
Mã mua hàng : MKT-201-901
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :123,000 VNĐ
19x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20177
Mã mua hàng : MKT-201-902
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :178,000 VNĐ
20x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20183
Mã mua hàng : MKT-201-903
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :123,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :79 - Tổng truy cập : 177,940,865
Facebook
Liên hệ