x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :528,000 VNĐ
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :560,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :583,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :614,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :660,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :676,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :699,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :723,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :746,000 VNĐ
120x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :855,000 VNĐ
127x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :893,000 VNĐ
132x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :971,000 VNĐ
140x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,049,000 VNĐ
150x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-223
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,165,000 VNĐ
159x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-224
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,243,000 VNĐ
168x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-225
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,320,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :126 - Tổng truy cập : 178,952,645
Facebook
Liên hệ