XUẤT XỨ » Trung Quốc
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-207
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :376,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-208
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :389,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :453,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :479,000 VNĐ
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :531,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :596,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :635,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :751,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :790,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :816,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :868,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :906,000 VNĐ
120x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :932,000 VNĐ
127x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :984,000 VNĐ
132x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,036,000 VNĐ
140x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,139,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 180,218,760
Facebook
Liên hệ