XUẤT XỨ » Trung Quốc
Máy 3 chức năng Jasic CT416
Mã mua hàng : JAS-416-005
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :11,060,000 VNĐ
Máy cắt plasma Jasic CUT 100
Mã mua hàng : JAS-100-004
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :32,436,000 VNĐ
Máy cắt Jasic CUT 40
Mã mua hàng : JAS-040-001
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :6,637,000 VNĐ
Máy cắt PLASMA Jasic CUT 60
Mã mua hàng : JAS-060-002
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :10,175,000 VNĐ
Máy cắt PLASMA Jasic CUT 70
Mã mua hàng : JAS-070-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :15,064,000 VNĐ
1000A Máy hàn hồ quang chìm Jasic MZ-1000
Mã mua hàng : JAS-100-018
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :82,844,000 VNĐ
190A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-200
Mã mua hàng : JAS-200-021
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :3,043,000 VNĐ
200A Máy hàn MIG Jasic 200Y
Mã mua hàng : JAS-200-010
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :12,166,000 VNĐ
250A Máy hàn MIG Jasic 250F
Mã mua hàng : JAS-250-008
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :13,327,000 VNĐ
250A Máy hàn MIG Jasic 250Y
Mã mua hàng : JAS-250-009
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :13,604,000 VNĐ
350A Máy hàn Jasic NBC-350
Mã mua hàng : JAS-350-007
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :30,413,000 VNĐ
500A Máy hàn Jasic NBC-500
Mã mua hàng : JAS-500-006
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :37,213,000 VNĐ
135A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-140
Mã mua hàng : JAS-140-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :3,430,000 VNĐ
155A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-160
Mã mua hàng : JAS-160-024
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :3,761,000 VNĐ
225A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-250
Mã mua hàng : JAS-200-023
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :7,611,000 VNĐ
300A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-315
Mã mua hàng : JAS-315-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :10,508,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :191 - Tổng truy cập : 182,910,866
Facebook
Liên hệ