XUẤT XỨ » Trung Quốc
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :389,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :412,000 VNĐ
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :456,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :512,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :545,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :645,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :678,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :700,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :745,000 VNĐ
116x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :778,000 VNĐ
120x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :800,000 VNĐ
127x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :845,000 VNĐ
132x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :889,000 VNĐ
140x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :978,000 VNĐ
150x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-223
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,078,000 VNĐ
159x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-224
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,123,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :163 - Tổng truy cập : 188,382,474
Facebook
Liên hệ