XUẤT XỨ » Trung Quốc
27x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-145
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :840,000 VNĐ
28x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-146
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :840,000 VNĐ
29x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-147
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :951,000 VNĐ
30x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-148
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :951,000 VNĐ
32x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-149
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,036,000 VNĐ
34x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-150
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,088,000 VNĐ
35x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-151
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :1,102,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-351
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :641,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-352
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :641,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-353
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :641,000 VNĐ
20x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-354
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :641,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-355
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :671,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-356
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :671,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-357
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :758,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-358
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :758,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ hợp kim JS
Mã mua hàng : TAM-000-359
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Không có
Giá :758,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :65 - Tổng truy cập : 178,120,565
Facebook
Liên hệ