XUẤT XỨ » Trung Quốc
Máy cân mực laser DCA AFF11B
Mã mua hàng : DCA-011-166
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,015,000 VNĐ
Máy cân mực laser DCA AFF03-11
Mã mua hàng : DCA-311-167
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,122,000 VNĐ
Máy cân mực laser DCA AFF21
Mã mua hàng : DCA-021-168
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,354,000 VNĐ
Máy cân mực độ laser DCA AFF21B
Mã mua hàng : DCA-021-169
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Máy cân mực laser DCA AFF03-21
Mã mua hàng : DCA-321-170
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Máy cân mực laser DCA AFF41
Mã mua hàng : DCA-041-171
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Máy cân mực laser 2 tia màu xanh DCA AFF04-11
Mã mua hàng : DCA-041-184
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :1,827,000 VNĐ
Máy cân mực laser 3 tia màu xanh DCA AFF04-21
Mã mua hàng : DCA-042-185
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :2,523,000 VNĐ
14x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-186
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
15x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-187
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-188
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-189
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-190
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-191
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-192
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
21x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-193
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 188,367,126
Facebook
Liên hệ