XUẤT XỨ » Trung Quốc
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-130
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :542,000 VNĐ
13x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-131
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :542,000 VNĐ
14x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-132
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :542,000 VNĐ
15x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-133
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :542,000 VNĐ
16x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-134
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :542,000 VNĐ
17x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-135
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :551,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-136
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :551,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-137
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :551,000 VNĐ
20x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-138
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :593,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-139
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :608,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-140
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :612,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-141
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :683,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-142
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :702,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :721,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :741,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-145
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :840,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :103 - Tổng truy cập : 178,079,063
Facebook
Liên hệ