XUẤT XỨ » Trung Quốc
20mm Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
Mã mua hàng : TOT-207-082
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :7,015,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
Mã mua hàng : TOT-133-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,948,000 VNĐ
126kg Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-1
Mã mua hàng : TOT-712-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :23,081,000 VNĐ
127kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-2
Mã mua hàng : TOT-712-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :18,578,000 VNĐ
137kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.0HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-4
Mã mua hàng : TOT-712-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :26,121,000 VNĐ
2.0HP Máy đầm rung bê tông dùng điện TOTAL TP615001
Mã mua hàng : TOT-615-069
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :2,230,000 VNĐ
5.5HP Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-1
Mã mua hàng : TOT-630-147
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :8,850,000 VNĐ
5.5HP Máy đầm rung bê tông dùng xăng TOTAL TP630-2
Mã mua hàng : TOT-630-149
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :4,324,000 VNĐ
60kg Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7060-1
Mã mua hàng : TOT-706-175
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :13,398,000 VNĐ
60kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7060-2
Mã mua hàng : TOT-706-176
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :8,996,000 VNĐ
79kg Máy đầm cóc 5.5HP TOTAL TP880-1
Mã mua hàng : TOT-880-186
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,942,000 VNĐ
79kg Máy đầm cóc 6.5HP TOTAL TP880-2
Mã mua hàng : TOT-880-187
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :16,776,000 VNĐ
90kg Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP TOTAL TP7100-1
Mã mua hàng : TOT-710-198
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :13,961,000 VNĐ
90kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP TOTAL TP7100-2
Mã mua hàng : TOT-710-199
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :10,021,000 VNĐ
97kg Máy đầm bằng mặt phẳng 4.2HP TOTAL TP7100-4
Mã mua hàng : TOT-710-201
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :17,226,000 VNĐ
1/2" Máy vặn bu lông bằng khí TOTAL TAT40121
Mã mua hàng : TOT-401-004
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,611,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :113 - Tổng truy cập : 193,753,699
Facebook
Liên hệ