XUẤT XỨ » Trung Quốc
18x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-113
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :396,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-114
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :396,000 VNĐ
20x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-115
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :405,000 VNĐ
21x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-116
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :415,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-117
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :415,000 VNĐ
23x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-118
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :457,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-119
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :466,000 VNĐ
25x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-120
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :490,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-121
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :490,000 VNĐ
27x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-122
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :584,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-123
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :593,000 VNĐ
29x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-124
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :612,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-125
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :622,000 VNĐ
31x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-126
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :655,000 VNĐ
32x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-127
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :655,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-128
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :702,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :88 - Tổng truy cập : 178,169,756
Facebook
Liên hệ