XUẤT XỨ » Trung Quốc
13mm Máy khoan búa quay 680W Dewalt D25102K
Mã mua hàng : DEW-251-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :3,872,000 VNĐ
150W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP250 MHN-TD bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-060
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,270,000 VNĐ
150W Đèn pha cao áp đối xứng RVP250 MHN-TD bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-059
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,250,000 VNĐ
45mm Máy khoan búa 1300W Dewalt D25701K
Mã mua hàng : DEW-257-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :17,143,000 VNĐ
Máy phá mặt đường Dewalt D25980K
Mã mua hàng : DEW-259-060
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :49,767,000 VNĐ
1800W Máy thổi hơi nóng Dewalt D26411
Mã mua hàng : DEW-264-054
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :1,051,000 VNĐ
2000W Máy thổi hơi nóng Dewalt D26414
Mã mua hàng : DEW-264-055
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :1,291,000 VNĐ
Máy chà nhám chuyên dụng Dewalt D26441
Mã mua hàng : DEW-264-053
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :1,241,000 VNĐ
250W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-070
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,502,000 VNĐ
250W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-069
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,486,000 VNĐ
400W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 HPI-TP bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-072
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,726,000 VNĐ
400W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 HPI-TP bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-071
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,711,000 VNĐ
82mm Máy Bào 1050W Dewalt D26500
Mã mua hàng : DEW-265-051
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Dewalt
Giá :5,378,000 VNĐ
250W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-066
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,510,000 VNĐ
250W Đèn pha cao áp đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-065
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :2,494,000 VNĐ
400W Đèn pha cao áp bất đối xứng RVP350 SON-T bao gồm bóng
Mã mua hàng : PHI-911-068
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :3,170,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :145 - Tổng truy cập : 182,850,926
Facebook
Liên hệ