XUẤT XỨ » Trung Quốc
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã mua hàng : BOS-260-374
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :206,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã mua hàng : BOS-260-375
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :224,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã mua hàng : BOS-260-376
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :224,000 VNĐ
9mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595075
Mã mua hàng : BOS-260-377
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :249,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã mua hàng : BOS-260-378
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã mua hàng : BOS-260-379
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
70mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580430
Mã mua hàng : BOS-260-424
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :142,000 VNĐ
73mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580431
Mã mua hàng : BOS-260-425
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :153,000 VNĐ
76mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580432
Mã mua hàng : BOS-260-426
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :157,000 VNĐ
79mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580433
Mã mua hàng : BOS-260-427
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :161,000 VNĐ
83mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580434
Mã mua hàng : BOS-260-428
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :165,000 VNĐ
86mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580435
Mã mua hàng : BOS-260-429
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :169,000 VNĐ
89mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580436
Mã mua hàng : BOS-260-430
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :180,000 VNĐ
92mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580437
Mã mua hàng : BOS-260-431
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :193,000 VNĐ
95mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580438
Mã mua hàng : BOS-260-432
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :200,000 VNĐ
98mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580439
Mã mua hàng : BOS-260-433
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :202,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :159 - Tổng truy cập : 174,474,190
Facebook
Liên hệ