XUẤT XỨ » Trung Quốc
Dụng cụ đột lỗ tole thủy lực Asaki AK-611
Mã mua hàng : ASA-611-414
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :2,642,000 VNĐ
250mm Thước Êke mộc Asaki AK-397
Mã mua hàng : ASA-397-379
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :60,000 VNĐ
400x600mm Ê ke cơ khí Asaki AK-399
Mã mua hàng : ASA-399-380
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :76,000 VNĐ
150mm Thước lá đo khe hở 14 lá Asaki AK-138
Mã mua hàng : ASA-138-381
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :61,000 VNĐ
5” Thước cặp cơ Asaki AK-119
Mã mua hàng : ASA-119-382
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :196,000 VNĐ
6” Thước cặp cơ Asaki AK-120
Mã mua hàng : ASA-120-383
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :202,000 VNĐ
8” Thước cặp cơ Asaki AK-121
Mã mua hàng : ASA-121-384
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :316,000 VNĐ
Túi đeo đồ nghề 6 ngăn Asaki AK-9990
Mã mua hàng : ASA-999-388
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :55,000 VNĐ
2 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-001
Mã mua hàng : ASA-001-395
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :276,000 VNĐ
4 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-002
Mã mua hàng : ASA-002-396
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :362,000 VNĐ
5 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-003
Mã mua hàng : ASA-003-397
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :450,000 VNĐ
8 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-004
Mã mua hàng : ASA-004-398
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :516,000 VNĐ
10 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-005
Mã mua hàng : ASA-005-399
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :653,000 VNĐ
20 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-008
Mã mua hàng : ASA-008-402
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :985,000 VNĐ
32 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-011
Mã mua hàng : ASA-011-403
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,511,000 VNĐ
5 tấn Đội cá sấu Asaki AK-039
Mã mua hàng : ASA-039-405
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :3,720,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 176,035,689
Facebook
Liên hệ