XUẤT XỨ » Trung Quốc
250A Máy hàn MIG Jasic 250F
Mã mua hàng : JAS-250-008
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :14,177,000 VNĐ
250A Máy hàn MIG Jasic 250Y
Mã mua hàng : JAS-250-009
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :14,471,000 VNĐ
350A Máy hàn Jasic NBC-350
Mã mua hàng : JAS-350-007
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :32,353,000 VNĐ
500A Máy hàn Jasic NBC-500
Mã mua hàng : JAS-500-006
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :39,588,000 VNĐ
135A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-140
Mã mua hàng : JAS-140-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :3,648,000 VNĐ
155A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-160
Mã mua hàng : JAS-160-024
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :4,000,000 VNĐ
225A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-250
Mã mua hàng : JAS-200-023
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :6,883,000 VNĐ
300A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-315
Mã mua hàng : JAS-315-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :11,177,000 VNĐ
390A Máy hàn que (DC) Jasic ARC-400
Mã mua hàng : JAS-400-019
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :16,024,000 VNĐ
160A Máy hàn Tig Jasic 160S
Mã mua hàng : JAS-160-017
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :4,412,000 VNĐ
180A Máy hàn Tig Jasic 180A
Mã mua hàng : JAS-180-016
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :5,706,000 VNĐ
200A Máy hàn Tig Jasic 200P
Mã mua hàng : JAS-200-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :9,295,000 VNĐ
200A Máy hàn Tig Jasic 200 AC/DC
Mã mua hàng : JAS-200-013
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :12,353,000 VNĐ
300A Máy hàn Tig Jasic 300
Mã mua hàng : JAS-300-014
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :9,918,000 VNĐ
315A Máy hàn Jasic TIG-315 (AC/DC)
Mã mua hàng : JAS-315-012
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :22,000,000 VNĐ
315A Máy hàn Jasic TIG-315P (AC/DC)
Mã mua hàng : JAS-345-011
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :19,965,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 174,589,288
Facebook
Liên hệ