XUẤT XỨ » Trung Quốc
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
Mã mua hàng : BOS-260-360
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :145,000 VNĐ
5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595062
Mã mua hàng : BOS-260-361
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :145,000 VNĐ
5.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595063
Mã mua hàng : BOS-260-362
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :170,000 VNĐ
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã mua hàng : BOS-260-363
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :170,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã mua hàng : BOS-260-364
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :195,000 VNĐ
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã mua hàng : BOS-260-365
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :195,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã mua hàng : BOS-260-366
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :220,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã mua hàng : BOS-260-367
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :220,000 VNĐ
6.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595068
Mã mua hàng : BOS-260-368
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :220,000 VNĐ
6.7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595336
Mã mua hàng : BOS-260-369
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
6.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595069
Mã mua hàng : BOS-260-370
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
7.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595337
Mã mua hàng : BOS-260-372
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :304,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580403
Mã mua hàng : BOS-260-397
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :56,000 VNĐ
27mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580405
Mã mua hàng : BOS-260-399
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :62,000 VNĐ
29mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580406
Mã mua hàng : BOS-260-400
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :66,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580407
Mã mua hàng : BOS-260-401
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :67,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 180,463,065
Facebook
Liên hệ