XUẤT XỨ » Trung Quốc
8.5" Kìm điện cách điện Asaki AK-8002
Mã mua hàng : ASA-800-433
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :176,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8012
Mã mua hàng : ASA-801-434
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :120,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8024
Mã mua hàng : ASA-802-435
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :51,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8026
Mã mua hàng : ASA-802-436
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :62,000 VNĐ
48" Kìm cộng lực Asaki AK-630
Mã mua hàng : ASA-630-121
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :804,000 VNĐ
3 tấn Đội kê Asaki AK-6300
Mã mua hàng : ASA-300-176
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :490,000 VNĐ
2.2 KVA Máy phát điện Honda EP 2500 CX
Mã mua hàng : HDN-250-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Honda
Giá :13,465,000 VNĐ
5.5 KVA Máy phát điện Honda EP 6500 CXR
Mã mua hàng : HDN-650-016
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Honda
Giá :26,665,000 VNĐ
5.5 KVA Máy phát điện có đề Honda EP 6500 CXSR
Mã mua hàng : HDN-650-017
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Honda
Giá :32,095,000 VNĐ
Máy 3 chức năng Jasic CT416
Mã mua hàng : JAS-416-005
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :11,765,000 VNĐ
Máy cắt plasma Jasic CUT 100
Mã mua hàng : JAS-100-004
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :34,506,000 VNĐ
Máy cắt Jasic CUT 40
Mã mua hàng : JAS-040-001
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :7,059,000 VNĐ
Máy cắt PLASMA Jasic CUT 60
Mã mua hàng : JAS-060-002
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :10,824,000 VNĐ
Máy cắt PLASMA Jasic CUT 70
Mã mua hàng : JAS-070-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :16,024,000 VNĐ
1000A Máy hàn hồ quang chìm Jasic MZ-1000
Mã mua hàng : JAS-100-018
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :88,130,000 VNĐ
200A Máy hàn MIG Jasic 200Y
Mã mua hàng : JAS-200-010
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Jasic
Giá :12,942,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 174,579,523
Facebook
Liên hệ