XUẤT XỨ » Trung Quốc
5 tấn Con đội Asaki AK-1723
Mã mua hàng : ASA-723-229
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
10 tấn Con đội Asaki AK-1724
Mã mua hàng : ASA-724-230
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
15 tấn Con đội Asaki AK-1725
Mã mua hàng : ASA-725-231
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã mua hàng : ASA-021-232
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :135,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã mua hàng : ASA-028-233
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :170,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã mua hàng : ASA-042-234
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :79,000 VNĐ
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã mua hàng : ASA-576-236
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :985,000 VNĐ
Đầu đột thủy lực CH-60 Asaki AK-6441
Mã mua hàng : ASA-441-245
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Đầu đột thủy lực CH-70 Asaki AK-6442
Mã mua hàng : ASA-442-246
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :9,850,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã mua hàng : ASA-263-247
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :75,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã mua hàng : ASA-264-248
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :93,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã mua hàng : ASA-269-249
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :130,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8271
Mã mua hàng : ASA-271-250
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :169,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã mua hàng : ASA-273-251
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :144,000 VNĐ
18" Kìm chết dây xích Asaki AK-8274
Mã mua hàng : ASA-274-252
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :226,000 VNĐ
3.5m Cưa cắt cành Asaki AK-8820
Mã mua hàng : ASA-820-253
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :653,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 174,578,936
Facebook
Liên hệ