XUẤT XỨ » Trung Quốc
250W Bóng cao áp Natri Plus SON-T PIA-Dạng thẳng-E40
Mã mua hàng : PHI-928-042
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :239,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Metal Halide HPI PLUS-Dạng bầu-E40
Mã mua hàng : PHI-928-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :319,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Natri SON-Dạng bầu-E40
Mã mua hàng : PHI-928-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :165,000 VNĐ
250W Bóng cao áp Natri SON-T E-Dạng thẳng-E40
Mã mua hàng : PHI-928-037
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :161,000 VNĐ
250W Bóng cao áp thuỷ ngân HPL-N-Dạng bầu-E40
Mã mua hàng : PHI-928-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :152,000 VNĐ
35W Bóng Halogen Essential Philips GU5.3 36D-Có kính chụp
Mã mua hàng : PHI-924-052
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :14,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-T-Dạng thẳng E40
Mã mua hàng : PHI-928-047
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :305,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Metal Halide HPI-Dạng bầu-E40
Mã mua hàng : PHI-928-045
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :319,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Natri SON-Dạng bầu-E40
Mã mua hàng : PHI-928-035
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :180,000 VNĐ
400W Bóng cao áp Natri SON-T E-Dạng thẳng-E40
Mã mua hàng : PHI-928-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :175,000 VNĐ
400W Bóng cao áp thuỷ ngân HPL-N-Dạng bầu-E40
Mã mua hàng : PHI-928-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :138,000 VNĐ
50W Bóng Halogen Essential GU5.3 36D-Không có kính chụp
Mã mua hàng : PHI-924-054
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :14,000 VNĐ
50W Bóng Halogen Essential Philips GU5.3 36D-Có kính chụp
Mã mua hàng : PHI-924-053
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Philips
Giá :15,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE-561 (hộp giấy)
Mã mua hàng : MEB-561-001
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,660,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE-561 (hộp nhựa)
Mã mua hàng : MEB-561-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,845,000 VNĐ
1/4" Máy mài  khuôn Hitachi GP2 240V
Mã mua hàng : HTA-002-001
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Nhãn hiệu
Đang online :131 - Tổng truy cập : 182,642,298
Facebook
Liên hệ