XUẤT XỨ » Trung Quốc
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã mua hàng : ASA-860-537
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :98,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã mua hàng : ASA-874-544
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :51,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6046
Mã mua hàng : ASA-604-809
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6047
Mã mua hàng : ASA-604-810
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6051
Mã mua hàng : ASA-605-814
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
14mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6052
Mã mua hàng : ASA-605-815
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
15mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6053
Mã mua hàng : ASA-605-816
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6054
Mã mua hàng : ASA-605-817
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :23,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6055
Mã mua hàng : ASA-605-818
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :27,000 VNĐ
18mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6056
Mã mua hàng : ASA-605-819
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :30,000 VNĐ
19mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6057
Mã mua hàng : ASA-605-820
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :31,000 VNĐ
20mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6058
Mã mua hàng : ASA-605-821
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :37,000 VNĐ
21mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6059
Mã mua hàng : ASA-605-822
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
22mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6060
Mã mua hàng : ASA-606-823
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :39,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6062
Mã mua hàng : ASA-606-825
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :44,000 VNĐ
25mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6063
Mã mua hàng : ASA-606-826
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :50,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :62 - Tổng truy cập : 176,956,128
Facebook
Liên hệ