XUẤT XỨ » Trung Quốc
30mm Vòng miệng Asaki AK-7436
Mã mua hàng : ASA-743-724
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :129,000 VNĐ
32mm Vòng miệng Asaki AK-7437
Mã mua hàng : ASA-743-725
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :139,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây Asaki AK-7408
Mã mua hàng : ASA-740-752
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :210,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã mua hàng : ASA-795-753
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã mua hàng : ASA-795-754
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã mua hàng : ASA-795-755
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã mua hàng : ASA-795-757
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã mua hàng : ASA-798-761
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :102,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã mua hàng : ASA-798-762
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :102,000 VNĐ
8mm Típ lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6000
Mã mua hàng : ASA-600-763
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6001
Mã mua hàng : ASA-600-764
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6004
Mã mua hàng : ASA-600-767
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6005
Mã mua hàng : ASA-600-768
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
14 mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6006
Mã mua hàng : ASA-600-769
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6008
Mã mua hàng : ASA-600-771
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6009
Mã mua hàng : ASA-600-772
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :23,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 174,478,641
Facebook
Liên hệ