XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Máy mài góc Metabo W72-125
Mã mua hàng : MEB-721-065
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Metabo
Giá :1,462,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR3
Mã mua hàng : HTA-010-062
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :984,000 VNĐ
4" Máy mài góc 840W Hitachi G10SN
Mã mua hàng : HTA-010-063
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :1,208,000 VNĐ
5" Máy mài góc 730W Hitachi G13SR3
Mã mua hàng : HTA-013-064
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :1,291,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Hitachi G13SN
Mã mua hàng : HTA-013-065
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :1,303,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Hitachi G18SW
Mã mua hàng : HTA-018-066
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :2,420,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 240W Hitachi LDU4
Mã mua hàng : HTA-004-067
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :6,360,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 520W Hitachi GP2S2
Mã mua hàng : HTA-002-068
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :4,505,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn Heli S1J BT 25-2
Mã mua hàng : TAM-252-136
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Heli
6mm Máy mài khuôn Heli S1J BT 6-1
Mã mua hàng : TAM-061-137
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Heli
6" Máy mài góc Heli S1M BT 150-2
Mã mua hàng : TAM-150-140
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Heli
4" Máy mài góc Heli S1M BT 100-9
Mã mua hàng : TAM-100-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Heli
4" Máy mài góc Heli S1M BT 100-3
Mã mua hàng : TAM-100-147
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Heli
4" Máy mài góc 540W Maktec MT91A
Mã mua hàng : MKT-091-638
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Maktec
Giá :644,000 VNĐ
115mm Máy mài góc 540W DCA ASM115
Mã mua hàng : DCA-115-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
115mm Máy mài góc 710W DCA ASM02-115
Mã mua hàng : DCA-211-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Nhãn hiệu
Đang online :94 - Tổng truy cập : 178,220,933
Facebook
Liên hệ