XUẤT XỨ » Trung Quốc
10" Kìm cắt cáp Total THT115101
Mã mua hàng : TOT-115-419
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :83,000 VNĐ
6" Kìm cắt cáp Total THT11561
Mã mua hàng : TOT-115-590
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :57,000 VNĐ
7" Kìm cắt cao cấp Total THT230706S
Mã mua hàng : TOT-230-614
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :94,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Total THT11581
Mã mua hàng : TOT-115-628
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :71,000 VNĐ
Bộ mỏ lết đa năng 2 chi tiết Total THT10309328
Mã mua hàng : TOT-103-664
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :132,000 VNĐ
10mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA101
Mã mua hàng : TOT-101-432
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :20,000 VNĐ
10mm Cờ lê vòng miệng tự động hai chiều Total TCSPAR101
Mã mua hàng : TOT-101-433
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :51,000 VNĐ
11mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA111
Mã mua hàng : TOT-111-443
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :23,000 VNĐ
12mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA121
Mã mua hàng : TOT-121-461
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :24,000 VNĐ
12mm Cờ lê vòng miệng tự động hai chiều Total TCSPAR121
Mã mua hàng : TOT-121-462
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :60,000 VNĐ
13mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA131
Mã mua hàng : TOT-131-467
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :25,000 VNĐ
13mm Cờ lê vòng miệng tự động hai chiều Total TCSPAR131
Mã mua hàng : TOT-131-468
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :72,000 VNĐ
14mm Cờ lê vòng miệng Total TCSPA141
Mã mua hàng : TOT-141-474
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :26,000 VNĐ
14mm Cờ lê vòng miệng tự động hai chiều Total TCSPAR141
Mã mua hàng : TOT-141-475
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :75,000 VNĐ
15mm Cờ lê vòng miệng Total HCSPA151
Mã mua hàng : TOT-151-483
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :29,000 VNĐ
15mm Cờ lê vòng miệng tự động hai chiều Total TCSPAR151
Mã mua hàng : TOT-151-484
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :80,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :141 - Tổng truy cập : 192,799,592
Facebook
Liên hệ