XUẤT XỨ » Trung Quốc
5 Tấn Pa lăng xích kéo tay 5m Asaki AK-035
Mã mua hàng : ASA-035-976
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :7,040,000 VNĐ
10 Tấn Pa lăng xích kéo tay 5m Asaki AK-036
Mã mua hàng : ASA-036-977
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :13,789,000 VNĐ
20 Tấn Pa lăng xích kéo tay 5m Asaki AK-037
Mã mua hàng : ASA-037-978
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :34,575,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-2611
Mã mua hàng : ASA-261-983
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :27,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2614
Mã mua hàng : ASA-261-984
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :42,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2618
Mã mua hàng : ASA-261-986
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :76,000 VNĐ
2m Thước cuộn Asaki AK-2500
Mã mua hàng : ASA-250-987
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :15,000 VNĐ
3m Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2501
Mã mua hàng : ASA-250-988
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
3m Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2502
Mã mua hàng : ASA-250-989
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :20,000 VNĐ
3.5 Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2503
Mã mua hàng : ASA-250-990
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :16,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2505
Mã mua hàng : ASA-250-991
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2506
Mã mua hàng : ASA-250-992
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Asaki AK-2508
Mã mua hàng : ASA-250-993
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :35,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2509
Mã mua hàng : ASA-250-994
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :63,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép có tay cầm Asaki AK-2515
Mã mua hàng : ASA-251-995
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :188,000 VNĐ
200mm Thước ê ke Asaki AK-2641
Mã mua hàng : ASA-264-997
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :50,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 177,237,150
Facebook
Liên hệ