XUẤT XỨ » Trung Quốc
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7172
Mã mua hàng : ASA-717-657
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :10,000 VNĐ
6x100mm Vít hai đầu Asaki AK-7000
Mã mua hàng : ASA-700-658
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :42,000 VNĐ
6x150mm Vít hai đầu Asaki AK-7002
Mã mua hàng : ASA-700-659
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
3.5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7782
Mã mua hàng : ASA-778-930
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
4mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7783
Mã mua hàng : ASA-778-931
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
4.5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7784
Mã mua hàng : ASA-778-932
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7785
Mã mua hàng : ASA-778-933
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
5.5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7786
Mã mua hàng : ASA-778-934
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
6mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7787
Mã mua hàng : ASA-778-935
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
7mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7788
Mã mua hàng : ASA-778-936
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7789
Mã mua hàng : ASA-778-937
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7793
Mã mua hàng : ASA-779-941
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7794
Mã mua hàng : ASA-779-942
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
14mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7795
Mã mua hàng : ASA-779-943
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
17mm Tuýp lẻ 6 góc 3/4" Asaki AK-6639
Mã mua hàng : ASA-663-865
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
18mm Tuýp lẻ 6 góc 3/4" Asaki AK-6640
Mã mua hàng : ASA-664-866
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Nhãn hiệu
Đang online :101 - Tổng truy cập : 175,860,369
Facebook
Liên hệ