XUẤT XỨ » Trung Quốc
PH2x125mm Tô vít đóng Makita B-42438
Mã mua hàng : MAK-424-068
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :325,000 VNĐ
M3 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37437
Mã mua hàng : MAK-374-069
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :72,000 VNĐ
M4 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37443
Mã mua hàng : MAK-374-070
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :94,000 VNĐ
M5 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37459
Mã mua hàng : MAK-374-071
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :112,000 VNĐ
M6 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37465
Mã mua hàng : MAK-374-072
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :119,000 VNĐ
M8 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37471
Mã mua hàng : MAK-374-073
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :163,000 VNĐ
M10 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37487
Mã mua hàng : MAK-374-074
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :217,000 VNĐ
M12 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37493
Mã mua hàng : MAK-374-075
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :287,000 VNĐ
3x81mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31114
Mã mua hàng : MAK-311-076
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :20,000 VNĐ
4x95mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31142
Mã mua hàng : MAK-311-077
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :23,000 VNĐ
5x106mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31170
Mã mua hàng : MAK-311-078
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
6x113mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31186
Mã mua hàng : MAK-311-079
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :38,000 VNĐ
8x117mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31201
Mã mua hàng : MAK-312-080
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :81,000 VNĐ
10x133mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31217
Mã mua hàng : MAK-312-081
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :111,000 VNĐ
12x151mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31223
Mã mua hàng : MAK-312-082
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :166,000 VNĐ
3x78mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31245
Mã mua hàng : MAK-312-083
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :15,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :218 - Tổng truy cập : 191,444,801
Facebook
Liên hệ