XUẤT XỨ » Trung Quốc
27x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-122
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :531,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-123
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :540,000 VNĐ
29x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-124
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :557,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-125
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :565,000 VNĐ
31x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-126
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :595,000 VNĐ
32x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-127
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :595,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-128
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :638,000 VNĐ
35x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-129
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :672,000 VNĐ
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-130
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
13x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-131
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
14x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-132
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
15x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-133
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
16x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-134
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
17x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-135
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :501,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-136
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :501,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-137
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :501,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :176 - Tổng truy cập : 193,925,766
Facebook
Liên hệ