XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Máy mài góc Maktec MT966
Mã mua hàng : MKT-966-857
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Maktec
Giá :760,000 VNĐ
82mm Máy bào gỗ Maktec MT192
Mã mua hàng : MKT-192-838
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Maktec
Giá :1,076,000 VNĐ
184 x 25.4 x 40T Đĩa cưa gỗ hợp kim 40 răng Stanley 20-522
Mã mua hàng : STL-205-808
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :125,000 VNĐ
184 x 25.4 x 60T Đĩa cưa gỗ hợp kim 60 răng Stanley 20-523
Mã mua hàng : STL-205-809
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :148,000 VNĐ
184 x 25.4 x 24T Đĩa cưa gỗ hợp kim 24 răng Stanley 20-521
Mã mua hàng : STL-205-807
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :101,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-111
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :343,000 VNĐ
17x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-112
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :351,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-113
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :360,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-114
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :360,000 VNĐ
20x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-115
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :368,000 VNĐ
21x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-116
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :377,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-117
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :377,000 VNĐ
23x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-118
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :415,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-119
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :424,000 VNĐ
25x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-120
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :445,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-121
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :445,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :114 - Tổng truy cập : 193,841,500
Facebook
Liên hệ