x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-164-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :98,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-182-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :63,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-183-032
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :85,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-184-033
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :112,000 VNĐ
20x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-202-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :94,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-203-035
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :113,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-204-036
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :162,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-222-037
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :109,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-224-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :197,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-242-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :136,000 VNĐ
24x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-244-040
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :255,000 VNĐ
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-123-041
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :130,000 VNĐ
14x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-143-042
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :142,000 VNĐ
16x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-163-043
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :153,000 VNĐ
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-164-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :218,000 VNĐ
18x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-183-045
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :165,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :135 - Tổng truy cập : 195,168,172
Facebook
Liên hệ