XUẤT XỨ » Trung Quốc
35mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580410
Mã mua hàng : BOS-260-404
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :72,000 VNĐ
37mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580411
Mã mua hàng : BOS-260-405
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :80,000 VNĐ
38mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580412
Mã mua hàng : BOS-260-406
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :82,000 VNĐ
40mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580413
Mã mua hàng : BOS-260-407
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :83,000 VNĐ
41mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580414
Mã mua hàng : BOS-260-408
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :85,000 VNĐ
43mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580415
Mã mua hàng : BOS-260-409
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :90,000 VNĐ
44mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580416
Mã mua hàng : BOS-260-410
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :91,000 VNĐ
46mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580417
Mã mua hàng : BOS-260-411
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :95,000 VNĐ
100mm Máy mài góc 670W Bosch GWS 060
Mã mua hàng : BOS-060-450
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :792,000 VNĐ
6mm Máy khoan sắt 320W Bosch GBM 320
Mã mua hàng : BOS-320-451
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :621,000 VNĐ
52mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580420
Mã mua hàng : BOS-260-414
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :112,000 VNĐ
54mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580421
Mã mua hàng : BOS-260-415
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :117,000 VNĐ
56mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580422
Mã mua hàng : BOS-260-416
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :117,000 VNĐ
57mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580423
Mã mua hàng : BOS-260-417
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :112,000 VNĐ
59mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580424
Mã mua hàng : BOS-260-418
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :116,000 VNĐ
60mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580425
Mã mua hàng : BOS-260-419
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :158 - Tổng truy cập : 181,637,357
Facebook
Liên hệ