XUẤT XỨ » Trung Quốc
22x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-194
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-195
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-196
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-197
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :200,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-198
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :223,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-199
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :234,000 VNĐ
32x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-200
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :234,000 VNĐ
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-201
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :256,000 VNĐ
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-202
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :267,000 VNĐ
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-203
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :289,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-204
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :289,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-205
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :300,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-206
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :312,000 VNĐ
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-207
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :323,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-208
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :334,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :389,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :132 - Tổng truy cập : 194,036,222
Facebook
Liên hệ