XUẤT XỨ » Trung Quốc
5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595062
Mã mua hàng : BOS-260-361
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :137,000 VNĐ
5.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595063
Mã mua hàng : BOS-260-362
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :161,000 VNĐ
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã mua hàng : BOS-260-363
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :161,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã mua hàng : BOS-260-364
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :184,000 VNĐ
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã mua hàng : BOS-260-365
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :184,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã mua hàng : BOS-260-366
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :207,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã mua hàng : BOS-260-367
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :207,000 VNĐ
6.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595068
Mã mua hàng : BOS-260-368
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :207,000 VNĐ
6.7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595336
Mã mua hàng : BOS-260-369
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :245,000 VNĐ
6.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595069
Mã mua hàng : BOS-260-370
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :245,000 VNĐ
7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595070
Mã mua hàng : BOS-260-371
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :245,000 VNĐ
7.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595337
Mã mua hàng : BOS-260-372
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :286,000 VNĐ
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã mua hàng : BOS-260-373
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :286,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã mua hàng : BOS-260-374
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :195,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã mua hàng : BOS-260-375
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :212,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã mua hàng : BOS-260-376
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :212,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :124 - Tổng truy cập : 182,725,043
Facebook
Liên hệ